Betydelsen av Verum Momento.

Jag fascineras av det latinska språket.
Verum Momento är latin och betyder Sanningens ögonblick.

Mina ögonblick. Fullkomligt äkta. Abstrakta & Konkreta.
Mitt liv. Med allt vad det innebär. Mörker & Ljus.

Därför kändes Verum Momento helt rätt för bloggen.

Inga kommentarer: