torsdag 4 april 2013

Raka vägen.

Nu drar jag. Raka vägen fram. Fulltankad och i högsta växel.

Dagen har varit helt fantastisk.
Och nej, jag var inte röd. Jag trotsade inga hiarkier utan intog underlägsenhet på ett ödmjukt sätt. Lyssnade ordentligt, noterade de nya insikterna och kom igenom dagen med en mycket större kunskapsportfölj.

Dagen bestod uteslutande av ögonblick avlösande varandra i ett maraton. Självreflektion, självinsikt, målfokusering. Personlig utveckling ur alla aspekter.

"Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall" (citat: Confucius)

Inga kommentarer: