torsdag 28 mars 2013

Symboliska påskägg.


Se bortom skarpa konturer och färgskalans nyanser. Finn inspiration och se med den. Skapa nya ögonblick. Minns dem. Skala av lager efter lager och se att minnenas ögonblick är just Det, som just i Denna stunden skapats.


Hjärtat är alla känslor, även rädsla och sorg. Mellan människor i relationer och dialog så är hjärtat länken. För människan i ensamhet kanske Allt. Så känn, känn För, känn Åt, Känn Med, Känn Till.

Inga kommentarer: